Ungdomsgårdar för unga tack!

Vi tycker alla unga i Sverige borde ha platser att träffas på, givna platser där unga får hänga och vara med varandra men under vuxen stöd.  Stödet får gärna vara att baka bullar, finnas till, hjälpa till men inte lägga sig i.  Vi har hört samma historia i olika länder och trycker därför gärna på att det är viktigt.  Om unga får vara med och bestämma lite mer tack.  Vi jobbar en del med olika lokaler runt i Stockholm för tillfället och hoppas att snart kunna berätta om några platser dit unga kan åka när man vill hänga med kompisar och så.