IKF el Trompo

Verksamhets plan;
Att främja ungas kultur och anordna i Alviks kulturhus en mängd Event där Unga kan se och synas, agera och Chilla och hänga runt Kultur uttryck som de själva står för och kan ta del av. 
Idrott, Kultur och föreningsliv är bron över till var ungs hjärta. 
Med som mål att anordna frekventa "happenings" för unga i en ålder av 13-21 IKF el Trompo ser Nockeby hallen som en plats där unga och vuxna runt dem kan ordna nätverk och digitala och fysiska mötesplatser främst runt musik och dans. 
Fria Mickar, vi ser att värna om roll modeller inom Populära musikformer som hip hop och rapp med fler, där konceptet "learn by doing" är intressant om vi på sikt kan få populära musiker och musik tekniker att intressera sig för att samverka i Alviks kulturhus och fler event kan pågå samtidigt just för att skapa broar genom KULTUR och Musik. Att synliggöra att KULT skapas ur KUL tillsammans över gränser som åldrar, kulturer, språk och andra olikheter som kan finnas i vårt samhälle.
 

Mål och Syfte;

Styrelse och medlemmar önskar lämna Världen bättre än när vi startar. Vi ser att värna om samverkan och att vi kan spela en viktig roll för andra föreningar och medlemmar för att tydlight synliggöra hur Kultur uttryck kan skapa en bättre Värld. 
Hur vi blir starkare när vi skapar i samverkan. 
Vårt mål är att skapa Event genom vår förening och värna om unga och att vi kan använda noll taxa. 
Vi hoppas även att kunna skapa vissa nationella event där vi genom Alviks kulturhus fina lokaler kan koppla upp och ihop med andra kommuner runt om i landet och ta del och lära oss samverka bättre både kulturellt och IT mässigt.