Klubb Vida Sana

Verksamhets plan
Klubb Vida Sana Vår Vision och mål finns i våra Stadgar;  Stadgar för ”Klubb Vida Sana”     §1 Namn och föreningsform Föreningens namn är nu Klubb Vida Sana (tidigare  El Club de la Vida Sana.) Klubb Vida Sana är en ideell förening.   §2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholm.   §3 Syfte Föreningens syfte är att bygga Hälsa, Harmoni, och Välstånd emellan unga, vuxna, familjer, skolor, kommuner, föreningar och organisationer, städer, länder och slutligen skapa broder och systerskap i Världen.​ Vi arbetar med utbildning och kurser ​och öppnar ett land och verkar med syfte att synliggöra Det Goda bättre i samhället. Skapa en modell för en hoppfull framtid.​ Vi skapar plattformar fysiska och digitala​ där människor kan mötas och verka​ för det Goda i den fysiska kroppen,​ vi skapar sociala nätverk, och verkar för öppenhet och närhet. Vi verkar främst inom ramen för Hälsa såväl fysisk, psykisk och själslig hälsa, även för att skapa positiva förutsättningar​ för sociala engagemang​ och online och IT genom att skapa webb servrar, bloggar, plattformar där det möjliggörs att samverka med de aktörer som finns runt en människa, lokalt, nationellt och internationellt. Vi verkar​ även​ för att öppnar oberoende ”Klubb Vida Sana”​ runt om i Sverige och Världen.  Nationellt och internationellt alla var och en som skapar sin klubb och följer sina stadgar men finns med ”Klubb Vida Sana” huvudorganisation. Vår önskan är att när Huvudorganisationen växer är det på grund av uppstartandet av fristående ”Klubb Vida Sana” som har skapats och bildar ett nätverk av grupper som möts och växer i en positiv hälsofrämjande form i både positiva sociala nätverk som positiva platser där människor kan mötas i en God anda och växa individuellt och tillsammans. ​Vi har utvecklat ett sätt att skapa fler och fler ledare genom ett coach arbete Steg Ett (DeVi Coaching) Vi ser gärna att respektera Spaniens ”Klubb Vida Sana” Steg två och de 18 punkter för vad lycka står för runt en människa, det är positivt att ha dem i åtanke dock inte ett krav. 
 
Vårt mål är att använda Alviks Kulturhus och samverka med andra organisationer som Bbeabridge och IKF Trompo och andra som önskar samverka för att synliggöra i samhället att det är bra att använda Kulturen i ett syfte att visa för olika grupper att det är trevligt 
att mötas under flaggan kultur. Fler öppna möten ger fler möjligheter för ett samhälle som verkar med större tålamod och tolerans människor emellan.  Vi har en plan att hyra lokalerna vid sex eller sju tillfällen under året för att kombinera DeVi Coaching i Mossen med ungdomsaktiviteter i Nockeby hallen och vid lämpliga tillfällen använda Bromma salen när vi har större event på gång. 
 
Vi har en planering för 2018 och 2019 
​ för att kunna expandera optimalt och då till förlita oss på ett samarbete och att vi som medlemmar kan bidra och verka för att fler och fler känner till Alviks kulturhus och aktiviteterna i huset. DeVi Coaching (aktiviteter i Alviks kulturhus) När vi har en aktivitet och DeVi Coaching har vi en dag då vi träffas 40 personer och två coachar. Därefter indelas gruppen i två och varje coach har 20 personer att coacha i 10 olika moment a ca 1 timme per gång.  Vi har tänkt hyra Alviks kulturhus under dessa event.​ Mossen 2018  Lämpligt vecka mellan 32-34 samt 43,44 och 51,52 2019  Lämpligt vecka mellan 8-10 samt 18,19 
 
Vår intention är att under samma period försöka samverka och ha aktiviteter i Nockeby eller Brommasalen samma period eller närliggande. 
 
Vi har en verksamhets anknytning då vi kommer samverka med en mängd olika föreningar och arbeta i projektform både i utbildning runt den Moderna människan och tiden och utvecklandet av social kompetens och att synliggöra Kulturen och dess viktiga förebyggande insats just nu.  Vi har webbsidor och andra mediala sätt att få kontakt med medlemmar och knyta an till våra kursdeltagare på våra utbildningsprogram där vi knyter ann till Kulturen i vår kursplanering, social kompetens och föreningsliv tas upp som ett viktigt komplement till att bättre fungera i den Moderna tiden.​

Klubb Vida Sana (hemsida HÄR) Vår Vision och mål finns i våra Stadgar;  Stadgar för ”Klubb Vida Sana”     §1 Namn och föreningsform Föreningens namn är nu Klubb Vida Sana (tidigare  El Club de la Vida Sana.) Klubb Vida Sana är en ideell förening.   §2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholm.   §3 Syfte Föreningens syfte är att bygga Hälsa, Harmoni, och Välstånd emellan unga, vuxna, familjer, skolor, kommuner, föreningar och organisationer, städer, länder och slutligen skapa broder och systerskap i Världen.​ Vi arbetar med utbildning och kurser ​och öppnar ett land och verkar med syfte att synliggöra Det Goda bättre i samhället. Skapa en modell för en hoppfull framtid.​ Vi skapar plattformar fysiska och digitala​ där människor kan mötas och verka​ för det Goda i den fysiska kroppen,​ vi skapar sociala nätverk, och verkar för öppenhet och närhet. Vi verkar främst inom ramen för Hälsa såväl fysisk, psykisk och själslig hälsa, även för att skapa positiva förutsättningar​ för sociala engagemang​ och online och IT genom att skapa webb servrar, bloggar, plattformar där det möjliggörs att samverka med de aktörer som finns runt en människa, lokalt, nationellt och internationellt. Vi verkar​ även​ för att öppnar oberoende ”Klubb Vida Sana”​ runt om i Sverige och Världen.  Nationellt och internationellt alla var och en som skapar sin klubb och följer sina stadgar men finns med ”Klubb Vida Sana” huvudorganisation. Vår önskan är att när Huvudorganisationen växer är det på grund av uppstartandet av fristående ”Klubb Vida Sana” som har skapats och bildar ett nätverk av grupper som möts och växer i en positiv hälsofrämjande form i både positiva sociala nätverk som positiva platser där människor kan mötas i en God anda och växa individuellt och tillsammans. ​Vi har utvecklat ett sätt att skapa fler och fler ledare genom ett coach arbete Steg Ett (DeVi Coaching) Vi ser gärna att respektera Spaniens ”Klubb Vida Sana” Steg två och de 18 punkter för vad lycka står för runt en människa, det är positivt att ha dem i åtanke dock inte ett krav. 

 Vårt mål är att använda Alviks Kulturhus och samverka med andra organisationer som Bbeabridge och IKF Trompo och andra som önskar samverka för att synliggöra i samhället att det är bra att använda Kulturen i ett syfte att visa för olika grupper att det är trevligt att mötas under flaggan kultur. Fler öppna möten ger fler möjligheter för ett samhälle som verkar med större tålamod och tolerans människor emellan.  Vi har en plan att hyra lokalerna vid sex eller sju tillfällen under året för att kombinera DeVi Coaching i Mossen med ungdomsaktiviteter i Nockeby hallen och vid lämpliga tillfällen använda Bromma salen när vi har större event på gång. 

 Vi har en planering för 2018 och 2019 

​ för att kunna expandera optimalt och då till förlita oss på ett samarbete och att vi som medlemmar kan bidra och verka för att fler och fler känner till Alviks kulturhus och aktiviteterna i huset. DeVi Coaching (aktiviteter i Alviks kulturhus) När vi har en aktivitet och DeVi Coaching har vi en dag då vi träffas 40 personer och två coachar. Därefter indelas gruppen i två och varje coach har 20 personer att coacha i 10 olika moment a ca 1 timme per gång.  Vi har tänkt hyra Alviks kulturhus under dessa event.​ Mossen 2018  Lämpligt vecka mellan 32-34 samt 43,44 och 51,52 2019  Lämpligt vecka mellan 8-10 samt 18,19 

 Vår intention är att under samma period försöka samverka och ha aktiviteter i Nockeby eller Brommasalen samma period eller närliggande. 

 Vi har en verksamhets anknytning då vi kommer samverka med en mängd olika föreningar och arbeta i projektform både i utbildning runt den Moderna människan och tiden och utvecklandet av social kompetens och att synliggöra Kulturen och dess viktiga förebyggande insats just nu.  Vi har webbsidor och andra mediala sätt att få kontakt med medlemmar och knyta an till våra kursdeltagare på våra utbildningsprogram där vi knyter ann till Kulturen i vår kursplanering, social kompetens och föreningsliv tas upp som ett viktigt komplement till att bättre fungera i den Moderna tiden.​